Jak zarejestrować hodowlę w klubie i Urzędzie Skarbowym ?

Hodowlę rejestrujesz dwutorowo: w swoim klubie i w swoim urzędzie skarbowym.

Do prowadzenia zarejestrowanej hodowli niezbędny jest przydomek hodowlany. Żeby go uzyskać, przesyłasz do klubu listem lub elektronicznie wniosek o przyznanie przydomka hodowlanego (wniosek pobierasz ze strony klubowej lub ze strony Felis Polonii). We wniosku masz miejsce na 6 propozycji przydomka. Dlaczego aż tyle? Odpowiedź jest prosta i praktyczna: ktoś wcześniej mógł zarejestrować wymyślony przez ciebie przydomek. Jeżeli złożysz więcej propozycji w jednym wniosku, to nie będziesz musiał składać kolejnego. Na stronie FIFe w zakładce: CATS => CATTERY NAMES możesz sprawdzić, czy twój wymarzony przydomek jest już nazwą innej hodowli:  Cattery Names – Fédération Internationale Féline (fifeweb.org)

Pamiętaj, że przydomki polskich hodowli zawsze mają oznaczenie *PL.

Pamiętaj również, żeby sprawdzić swoje propozycje przydomków w bazie danych WCF (World Cat Federation). FIFe i WCF mają umowę o niecertyfikowaniu przydomków, istniejących już w bazach obu organizacji. Bazę WCF możesz sprawdzić pod linkiem  wcf-online.de/WCF-EN/zuechterinfo/cattery.html

Kolejny krok, to rejestracja hodowli w urzędzie skarbowym. Hodowla kotów rasowych jest opodatkowana i jako taka podlega rejestracji w urzędzie skarbowym. Reguluje to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a oraz art. 43 tej ustawy. Rejestracji dokonujesz na formularzu PIT-6. Pobierasz go ze strony Ministerstwa Finansów mf.gov.pl, zakładka „Administracja Podatkowa”, następnie „e-deklaracje”, „PIT”, „Formularze” lub z naszej klubowej strony. Do formularza PIT-6 dołączasz oświadczenie o sposobie rozliczenia hodowli. Oświadczenie składasz na zwykłej kartce papieru, na której piszesz swoje imię i nazwisko, adres, numer NIP. Treść oświadczenia jest bardzo prosta, np. „Ja, niżej podpisany, oświadczam, że swoją hodowlę kotów rasowych rozliczam ryczałtowo”. Dodajesz miejscowość, datę podpis i już. Zrobione.

WAŻNE! Właściciel kocura hodowlanego jest hodowcą kotów rasowych w rozumieniu przepisów podatkowych, nawet jeżeli nie ma kotek hodowlanych i miotów. Swojego kocura zgłasza do urzędu deklaracją PIT-6, tak jak wszyscy hodowcy.

Obowiązują dwa terminy do rejestracji hodowli. Do dnia 20 stycznia każdego roku składasz deklarację PIT-6 co do rodzaju i zamiaru prowadzonej hodowli w tym samym roku. Czyli do dn. 20.01.2020 r. składasz deklarację, jeżeli zamierzasz rozpocząć hodowlę w r. 2020 lub ją kontynuujesz.

Jeżeli rozpoczniesz prowadzenie hodowli w trwającym już roku podatkowym i minął już termin 20 stycznia,  to deklarację składasz w ciągu 7 dniu od rozpoczęcia prowadzenia hodowli, po czym w następnych latach robisz to w głównym terminie, czyli do dnia 20 stycznia każdego roku.

PAMIĘTAJ! Od 2016 r. deklaracje składasz w tym samym roku, którego dotyczy deklaracja.

Wszelkie zmiany w swojej hodowli również zgłaszasz w ciągu 7 dni od zaistnienia tej zmiany.

PAMIĘTAJ! Hodowla kotów rasowych nie jest działalnością gospodarczą. Swoją hodowlę rozliczaj ryczałtowo.

Hodowla kotów rasowych uznana jest za „Dział specjalny produkcji rolnej” – jakkolwiek by nas to nie dziwiło. W rubryce „Rodzaj produkcji” wpisujesz słownie „Koty rasowe”.

W rubryce „Rozmiar” wpisujesz ilość jednostek, w których określasz wielkość hodowli. Dla hodowli kotów rasowych jednostką rozliczeniową jest „sztuka (szt.)”. W tej rubryce wpisujesz, ile zwierząt masz w hodowli. Wpisujesz liczbę dorosłych zwierząt hodowlanych. Nie doliczasz kociąt i kastratów.

W rubryce „Udział w dochodzie %” wpisujesz, jaka część dochodu z hodowli należy do ciebie. Jeżeli tylko ty jesteś właścicielem hodowli, w rubrykę wpisujesz „100,00”, co oznacza, że posiadasz 100% udziału w dochodzie, czyli wszystko. Jeżeli masz wspólnika – współwłaściciela i twój udział wynosi np. 50% (połowę), to w rubrykę wpisujesz „50,00”. Jeżeli posiadasz 40 %, a twój wspólnik 60% udziału, to w swojej deklaracji wpisujesz „40,00”, a twój wspólnik w swojej deklaracji „60,00”.

Tu znajdziesz formularz PIT 6 w pdf: PIT-6_(14)2019 (8).pdf

PIT można też pobrać ze stron Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych.