Jak nostryfikować rodowód?

Nie nostryfikujesz rodowodów, które zostały wydane przez FPL.

Jeżeli rodowód jest wydany przez zagraniczną organizację, należącą do FIFe:

  • Musisz dysponować oryginalnym rodowodem kota.
  • Dokument o nazwie „Transfer” poświadcza, że kot został wyrejestrowany z ksiąg rodowodowych danego kraju i jest wydawany przez tą organizację na wniosek hodowcy (czyli osoby, która sprzedała, zbyła kota). Transfer jest nieobowiązkowy.
  • Do swojego klubu przesyłasz wniosek o nostryfikację rodowodu i oryginalny rodowód i dokonujesz opłaty. Sugerujemy, żebyś zostawił sobie kopie dokumentów, w szczególności rodowodu.
  • Nostryfikacja polega na wpisaniu kota do ksiąg rodowodowych FPL i nadaniu rodowodowi numeru, zgodnego z tymi księgami.
  • Rodowody wydane przez członków FIFe są zawsze honorowane.
  • W tym samym wniosku możesz również umieścić prośbę o wydanie rodowodu przez FPL. Wówczas otrzymasz certyfikat nostryfikacji, zwrot oryginalnego rodowodu z potwierdzeniem nostryfikacji i nowy rodowód afiliowany przez FPL. Wydanie nowego rodowodu jest dodatkowo płatne.

Jeżeli rodowód jest wydany przez organizację nienależącą do FIFe:

  • Upewnij sie w swoim klubie, czy rodowód będzie honorowany.
  • Wszystkie koty opisane w rodowodzie muszą mieć oznaczenie rasy i koloru w systemie EMS. Rodowód, w którym rasa i kolor jest oznaczona opisowo, na przykład „British shorthair brown spotted tabby”, zostanie zwrócony do wnioskodawcy. Właściciel kota, występujący o nostryfikację, powinien przetłumaczyć rodowód z zastosowaniem systemu EMS. Proponuję więc skserować rodowód kota, następnie przy każdym kocie wpisać stosowne oznaczenie EMS i tak wykonaną kopię dołączyć do dokumentów nostryfikacyjnych. Jeżeli wystąpią trudności, klub na pewno pomoże.
  • Nie wszystkie organizacje wydają transfery. Wówczas nie musisz dostarczyć tego dokumentu.
  • Pozostałe zasady nie zmieniają się: do swojego klubu przesyłasz wniosek o nostryfikację i oryginalny rodowód, transfer – jeżeli został wystawiony, tłumaczenie rodowodu, jeżeli było konieczne zastosowanie systemu EMS; prosisz o nowy rodowód wydany przez FPL – jeżeli tego chcesz; dokonujesz wpłaty za nostryfikację i ewentualnie za nowy rodowód..

Wniosek o nostryfikację rodowodu pobierasz ze strony klubowej lub ze strony Felis Polonii.