Opłaty

Numer konta na który należy dokonywać wpłat w Banku Millenium:

45 1160 2202 0000 0001 4172 9604

W polu ODBIORCA przelewu wpisz  „GDAŃSKIE LWY”.

W TYTULE PRZELEWU wpisz swoje nazwisko i NAZWĘ HODOWLI, ILOŚĆ DOKUMENTÓW ORAZ IMIĘ KOTA, np. „dyplom CH JAWA z Bajki*PL”, ” 3 rodowody, miot L, ur. 31.11.2019 r.”

 

opłata  kwota tytułem
Wpisowe (jednorazowe)  30,00 zł wpisowe
Rejestracja kota nie pobieramy nie dotyczy
Składka roczna zwykła, płatna do końca stycznia roku kalendarzowego. Osoby przystępujące do klubu są zobowiązane do opłacenia składki i wpisowego w terminie złożenia deklaracji członkowskiej. Dla osób przystępujących składki członkowskie są rozliczane półrocznie. Składka indywidualna, przewidziana dla jednej osoby. 70,00 zł

35,00 zł

składka roczna jednorazowa

od drugiego półrocza

Składka roczna rodzinna płatna do końca stycznia roku kalendarzowego. Osoby przystępujące do klubu w trakcie roku kalendarzowego, opłacają składkę rodzinną półrocznie. Składka przewidziana dla 2 osób, wspólna dla właścicieli Hodowli umieszczonych w Certyfikacie Rejestracji nazwy Hodowli. 100,00 zł

50,00 zł

składka rodzinna jednorazowa

od drugiego półrocza

Opłata dodatkowa za każdy rozpoczęty miesiąc spóźnienia w opłaceniu składki rocznej.                                     10,00 zł

 

opłata za opóźnienie
Rodowód 40,00 zł rodowód
Rodowód nadprogramowy (dla miotu poza limitem) 200,00 zł rodowód nadprogramowy
Dyplom 20,00 zł dyplom
Nostryfikacja 35,00 zł nostryfikacja
Transfer 70,00 zł transfer
Przydomek hodowlany 240,00 zł przydomek
Poprawka rodowodu 40,00 zł poprawka
Rozeta CH/PR 25,00 zł rozeta CH/PR
Rozeta IC/IPR 25,00 zł rozeta IC/IPR
Rozeta GIC/GIP 25,00 zł rozeta GIC/GIP
Rozeta SC/SP bez opłat rozeta EC/EP
Rozeta DSM bez opłat rozeta DSM
Rozeta DM bez opłat rozeta DM
Rozeta JW bez opłat rozeta JW
Duplikat Rodowodu 40,00 zł duplikat rodowodu
Opłata za przesyłkę kurierską krajową w formacie standard (duża koperta) 22,00 zł wysyłka
Opłata za przesyłkę zagraniczną 50,00 zł wysyłka
Przesyłki niestandardowe wyceniane są indywidualnie