Czy umowa kupna kota jest opodatkowana?

Odpowiedź jest twierdząca: tak, podlega opodatkowaniu.

Sprzedaż jest czynnością cywilno-prawną, od której w określonych okolicznościach pobierany jest podatek. O podatku tym możesz poczytać w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno-prawnych (tekst jednolity w Dzienniku Ustaw z 2010 r., numer 101, pozycja 649).

Zawsze żądaj umowy od sprzedającego, czy to będzie hodowca czy kolejny właściciel kota. Umowa będzie potrzebna m.in. przy rejestracji hodowli. W formularzu podatkowym musisz podać podstawę założenia hodowli, a jest nią również umowa kupna kota.

Oto najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć o tym podatku:

 • podatek od sprzedaży ruchomości wynosi 2% od wartości przedmiotu umowy
 • wzór na obliczenie podatku: podatek = (cena x 2) : 100
 • jeżeli kupiliśmy  kota za 2000 zł, to należny podatek wynosi 40 zł, bo  (cena  2000 zł x 2)  :  100,   to 4000 zł  :  100, a to z kolei wynosi 40 zł
 • jeżeli kupiliśmy kota za 3500 zł, to należny podatek wynosi 79 zł, bo (cena 3500zł x 2) :100, daje 7000 : 100, a to z kolei daje 70 zł, itd.
 • obowiązek zapłaty podatku ciąży na kupującym
 • masz 14 dni na złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym i zapłatę podatku, licząc od daty zakupu
 • należność wyliczasz sam i płacisz bez wezwania
 • rozliczasz się na druku PCC-3 („Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych”)
 • jeżeli kupiłeś kota wspólnie z innymi osobami, to dołączasz druk PCC-3A
 • jeżeli wartość sprzedaży nie przekracza 1000,00 zł, czynność jest zwolniona z opodatkowania
 • zawsze określaj wartość przedmiotu umowy, czy to będzie sprzedaż czy darowizna
 • powyższe zasady obowiązują również przy innych rodzajach czynności, jak właśnie darowizny.