Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI – STRONA klubgdanskielwy.pl

Właścicielem i Administratorem strony https://klubgdanskielwy.pl/ jest Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Oskara Kolberga 33a. Klub dba o prawo do prywatności użytkowników strony. Jednocześnie każdego użytkownika obowiązuje ustanowiona polityka prywatności. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, z zachowaniem zasad określonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, czy „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Co zbieramy i przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, które są zbierane w ramach korzystania z naszej strony internetowej i funkcjonalności, udostępnianych na stronie, w tym danych zapisywanych w plikach cookies.

W jakim celu przetwarzamy dane?

 • Aby w sposób anonimowy analizować statystycznie ruch na stronie.
 • Aby zapewnić kontaktowanie się z nami za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z tego formularza jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, w szczególności adresu e-mail użytkownika, aby można było udzielić odpowiedzi i prowadzić z użytkownikiem korespondencję. Bez podania danych nie będzie można skorzystać z tej usługi.
 • Aby prowadzić ewentualne ustalenia, dochodzenia i obronę przez roszczeniami.
 • Aby umieścić ogłoszenia użytkownika na stronie.
 • Aby przechowywać dane w celach archiwizacyjnych.

Jakie uprawnienia ma użytkownik?

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych,
 • do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych,
 • do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym dowolnym momencie, kontaktując się z administratorem za pośrednictwem wskazanych kanałów komunikacji.

Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu kontaktowym, przy dodawaniu ogłoszeń, przy dodawaniu wizytówek hodowli, przy prezentowaniu osiągnięć hodowlanych, przy relacjach z wydarzeń z działalności klubu i innych stowarzyszeń hodowców, a także z innych ważnych dla klubu wydarzeń. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli z jakiegoś powodu nastąpi odmowa podania danych, korzystanie z funkcji komunikacyjnych i informacyjnych może się okazać niemożliwe. Żądania i sprzeciwy odnośnie do danych zostaną uwzględnione w terminie do 30 dni lub w terminie ustalonym określonym regulaminem. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych personalnych naszych użytkowników. Na stronie udostępniamy dane zgodne z regulaminem poszczególnych funkcjonalności.

Jakie dane znajdują się w wizytówkach hodowli?

Na stronie umieszczane są wyłącznie wizytówki hodowli zarejestrowanych w Klubie Felinologicznym Gdańskie Lwy z siedzibą w Gdańsku. W wizytówce hodowli znajdują się następujące dane:

Obowiązkowe:

 • nazwa hodowli lub adnotacja „Przydomek w przygotowaniu”
 • imię i nazwisko hodowcy
 • określenie rasy znajdującej się w hodowli
 • dane kontaktowe według uznania hodowcy (numer telefonu, adres e – mail, adres strony www, konto lub strona na Facebooku, inne wg życzenia hodowcy)
 • miejsce prowadzenia hodowli (nazwa miejscowości)

Nieobowiązkowe:

 • fotografie związane z hodowlą
 • logo hodowli
 • inne wg życzenia hodowcy.

Klub zastrzega sobie wybór i przystosowanie elementów graficznych do potrzeb prowadzonej działalności.

Co znajduje się w ogłoszeniach?

Treść ogłoszeń zależy od potrzeb i inwencji użytkowników. Klub zastrzega sobie opracowanie nadesłanych materiałów pod kątem przydatności i zgodności z działalnością klubową. Klub zastrzega sobie również odmowę umieszczenia ogłoszenia bez podania przyczyny.

Nie przetwarzamy Twoich danych w celu profilowania i nie sprzedajemy ich. W sytuacjach wyjątkowych możemy je udostępnić na wniosek organów ścigania.

Informacje zawarte na stronie internetowej klubu są zgodne z opinią prowadzących (Zarząd Klubu i upoważnione przez Zarząd osoby). Prowadzący nie biorą odpowiedzialności za zamieszczone reklamy i ogłoszenia. Korzystający z reklam i ogłoszeń powinien być ostrożny i nie postępować pochopnie.

Administrator zapewnia sprawne funkcjonowanie strony, w tym korzystanie z usług zaufanych partnerów.