Obieg dokumentów w klubie

Dokumenty w klubie Gdańskie Lwy można składać:

  • Listownie na adres biura: 

    Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy, ul. Oskara Kolberga 33A, 80-279 Gdańsk
  • Elektronicznie w przypadku wniosków o wydanie dokumentów hodowlanych przez FPL.
  • Elektronicznie składamy dokument miotu pod adresem: http://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php   W ten sposób zgłaszamy miot, którego rodzicie są zarejestrowani w bazie ksiąg rodowodowych FPL, co poznajemy po tym, że rodowód posiada numer rozpoczynający się od liter (PL)FPL….. Hodowca, wypełniając elektroniczną kartę miotu, musi podać numer certyfikatu przydomka hodowlanego oraz numer S/N z rodowodu matki miotu.
  • W przypadku, gdy ojciec miotu jest spoza FPL, proces zgłaszania miotu przebiega zgodnie  z dotychczasowymi zasadami, tzn. należy dostarczyć do klubu wniosek papierowy lub elektroniczny (e-mailem) oraz kopię rodowodu ojca.
  • WAŻNE ! Imiona kotów oraz przydomki musza być wpisane dokładnie tak, jak widnieją w dokumentach. Nie wolno dokonywać zamiany miejsc prefiksu „*PL”.
  • Zamówienia dokumentów hodowlanych będa realizowane tylko wtedy, gdy hodowca dokona opłaty przy składaniu zamówienia (za dokumenty i wysyłkę). Informacja o opłatach znajduje się w zakładce „Opłaty”. Prosimy o załączanie potwierdzenia przelewu/opłaty do zamówień.
  • Rachunek klubowy w Banku Millenium: 45 1160 2202 0000 0001 4172 9604